Teknisk hjelp

Oppstart og stopp av aggregat:

Aggregatet finner du i aggregatrommet i fjøset.

1. Sjekk at det er diesel på tanken, det er en slange som går fra bunn til topp som viser nivået.
    Hvis det er lite diesel på tanken må man pumpe fra fat til tank ved hjelp av pumpehandtak på vegg.

2. På tavlen mellom vinduene finner du "Start", "Stopp", "Kontaktor inn" og "Kontaktor ut" knappene.
    For å starte aggregatet holder du "Start" knappen inne i noen sekunder - slipp den når aggregatet starter.
    NB! Hvis ikke aggregatet starter etter 10 sekunder, slipp knappen og vent 10 sekunder før du prøver igjen.

3. Når aggregatet har startet og har stabilisert turtallet trykker du på "Kontaktor inn" knappen.
    Nå skal aggregatet generere strøm og vanligvis blir det lys i taklampen i aggregatrommet.

4. For å slå av aggregatet trykker du inn "Stopp" knappen og holder den inne i ca: 20 sekunder til aggregatet har stoppet.
    Det er også mulig å slå av aggregatet ved hjelp av "Stopp" knapp i sikringsskapet som du finner i gangen inne på hovedhuset.
    NB! Når du har holdt knappen inne i 20 sekunder og lysene er slukket MÅ du lytte for å høre om aggregatet er slått av.
    Hvis det fortsatt går holder du "Stopp" knappen inne i nye 20 sekunder - lytt så på nytt!

 

Oppstart og stopp av vannpumpe:

Vannpumpen finner du i pumperommet i kjelleren, under kjøkkenet.

1. Du trenger følgende ting:

a. Aggregatet må være startet og leverer strøm. - Hvis det er minusgrader i pumperommet må du sjekke at vifteovn i pumperommet er slått på og at varmluften er rettet mot pumpen.
    NB! Vent minst 1 time før du går videre til neste punkt - pumpen må være oppvarmet før du fortsetter.

b. Vann til å fylle pumpehuset på vannpumpen, 2 til 4 liter - gjerne oppvarmet vann om vinteren.

c. Stenge alle kraner. Pumperom: kran på vegg, tappekran på undersiden av pumpehuset. Kjøkken: Tappekran på vegg bak utslagsvask, kran på utslagsvask, kran på vannvarmer ved vedovn og kran ved oppvaskbenk.

2. Sjekk at kran på toppen av pumpehuset er åpen, fyll så på vann til pumpehuset er fylt - ca 1,5 til 2 liter.
    NB! Ikke kjør pumpen uten vann, det vil føre til at pumpen ødelegges.

3. Start pumpen ved å trykke på grønn knapp på bryteren som er på veggen over pumpen.

4. Det skal nå boble i trakten på toppen av pumpehuset, du kan gjerne stenge kranen halvveis for å unngå for mye vannsøl. Boblene kommer av at vannrøret til brønnen først suges tomt for luft før vannet kommer opp til pumpen.
    NB! Det kan ta tid før vannet kommer så sjekk gjerne at det fortsatt bobler med jevne mellomrom og etterfyll vann i trakten mens pumpen fortsatt går.
    Når vannet når pumpen vil lyden endre seg og bli dypere - det vil også komme vann ut av kranen på toppen av pumpehuset, så nå kan kranen stenges.

5. Vannet blir nå pumpet opp til tanken som befinner seg øverst i trappen til loftet.
    Du kan sjekke at det kommer vann inn ved å løfte litt på lokket - husk å legge det på plass igjen!
    Når tanken er full skal pumpen slå seg av automatisk, men sjekk gjerne dette og slå den av manuelt hvis du har fått nok vann.

6. Tømming av anlegg

a. Åpne tappekran på kjøkkenet, dette tømmer tanken.

b. Åpne alle andre kraner, dette tømmer rørene og gjør at de ikke fryser / sprekker på vinterstid.

c. På vinterstid og siste tur om høsten heller man en skvett frostvæske i vaskene på kjøkkenet, dette for at ikke vannlåsene skal fryse / sprekke på vinterstid.

d. NB! Pumpehuset må også tømmes for vann, dette for at det ikke skal fryse / sprekke ved minusgrader. Gjør dette ved å åpne kranene på pumpehuset!