Kart - veien til Bingis

Ta av fra E45 vestover i bakken ved Máze - det er en port der som kan være stengt - lukk den etter deg hvis du må åpne den.
Følg veien opp til Stuoroaivi, ta til venstre i krysset og følg veien fram til Biggeluoppal, ca: 18 km.
Samme vei om vinteren med sneskuter - eller følg løypenettet fram til Bingis fra der du vil starte ferden!