Kart - vinterveien til Bingis

Ta av fra E45 nede i bakken ved Máze kro, gå så inn og betal for parkeringa.
Løypa begynner på parkeringsplassen og krysser E45 midt oppe i bakken.

Følg løypa opp til Stuoroaivi, ta til venstre i krysset og følg løypa fram til Biggeluoppal, ca: 18 km.
Eller følg løypenett fram til Bingis fra der du vil starte ferden, se kartet under!

Snescooterløyper