Kontaktinfo:

Foreningen Bingis, Postboks 1459, 9506 Alta
E-post:post@bingis.no
Bankgiro: 4901 23 81963
Vipps: #103864 Foreningen Bingis
Org. nr: Org.nr: 990 729 611 NO
Webansvarlig: Arnulf Nielsen
Ansvarlig redaktør: Hanne Østlyngen, tlf: 91764031
Bestilling på SMS: Hege Knutsen, tlf: 98437166