Medlemsskap

Alle som er medlem av Utdanningsforbundet Alta kan være medlem i Foreningen Bingis.
Kontakt Hanne Østlyngen for å melde deg inn!
Medlemskontingent, voksen: kr 250,- pr år