Om Bingis/Biggeloubbal

Bingis eies og driftes av Foreningen Bingis som ble stiftet 20.06.2006. Hva er foreningen Bingis? Foreningen Bingis ble stiftet 20.06.2006 og hytta ble overført til foreningen fra Utdanningsforbundet. Formålet er å kunne tilby medlemmene et overnattingssted på Finnmarksvidda. Vedtektene sier at medlemmer av Utdanningsforbundet avdeling Alta også kan være medlem i Foreningen Bingis. Hvem kan leie? Fortrinnsvis leies hytta ut til medlemmer og deres familie. Det har også vært vanlig å leie ut til skoleklasser slik at de kan lære Finnmarksvidda å kjenne. Ikke medlemmer og foreninger gis også mulighet til å leie dersom dette ikke går på bekostning av medlemmene Fjellstua. I dag er Bingis selvbetjent og dugnadsdrevet og kan tilby soveplass for ca 40 personer fordelt på 10 rom. Hvert rom har komfyr for ved, skap for klær, mat m.m., vaskestell, bord og stoler. Kjøkkenet er felles for alle og har nødvendig utstyr for matlaging, spising og renhold. Peisestua er romslig og trivelig. Matboden i kjelleren holder kjøleskapstemperatur hele året, og alle badstueelskere har gode muligheter for å utfolde seg i fjellstuas badstue. Dieselaggregatet i fjøset skaffer nødvendig lys når det er behov for dette. Aktiviteter. Mange drar til Bingis av to hovedinteresser; Friluftsliv/naturopplevelser og sosialt samvær. Området kan by på naturopplevelser og friluftsliv som sportsfiske, etter fortrinnsvis sik, harr og røye i elver og vann, bærplukking, botanisering, fugletitting, soppsanking, kanopadling og fotturer. Vinterstid er jakt, isfiske og skiturer viktige utendørsaktiviteter for de som kommer til Bingis. Det er sjelden tid til å kjede seg på Bingis. Om man ønsker å delta på noe dugnadsarbeid er dette fult mulig. Utbytte av dugnadsarbeid taes ut som gratis overnattinger og fortrinnsrett til plass i påsken. Unger trives EKSTREMT godt på Bingis!!!! Veien til Bingis. Sommer; RV 93 til Masi. I bakken ned mot Masibrua, tar du av på den gamle riksveien gjennom porten i reingjerdet ca. 18 km til Bingis. Veien er dårlig enkelte steder. Vinter; RV 93 til Masi. Fra parkeringsplassen på toppen av bakken etter Masibrua går skiløypa til Bingis – ca. 8 km. Skuterløypa følger den gamle riksveien fra Suolovoubme eller man følger skuterløypa fra Masi til fjellstua.